Shenzhen USUN Hot Runner Components Co., Limited

Zone B, 5th Floor, Building B, Zhong Yu Industrial Area, He Shui Kou, Guang Ming District,

Shen zhen, Guang Dong, China


T. +86 755 2342 7769             Mobile. +86 159 9961 3196            F.+86 755 2342 7716

Email:hzchengrun@126.com & 51275600@qq.com